از سال 1378 با ورود به دانشگاه علوم پزشکی، کوشش برای سلامت و بهداشت شهروندان جزء اصلی زندگی ام گردید. همزمان با فعالیت کاری، طی مراحل مختلف در رشته بهداشت محیط و همچنین کارشناسی ارشد HSE (بهداشت، ایمنی، محیط زیست)، سعی داشتم قسمتی از مشکلات جامعه را با دانش و تجربیات، حل نمایم. همیشه باور داشته ام، هم وطن من شایسته بهترین ها در زندگی و کار است. انشاءاله به پشتیبانی پروردگار متعال، برای سلامت شما و عزیزان تان، تلاش خواهم کرد

مقاله1